Sieci neuronowe i deep learning

Szkolenie dla osób, które chciałyby poznać jeden z najbardziej złożonych algorytmów uczenia maszynowego, sieć neuronową. Zaczniemy od najprostszych wersji, a skończymy na naprawdę skomplikowanym modelu do rozpoznawania obrazów. Wykorzystamy bibliotekę Keras, jeden z najpopularniejszych interfejsów dla TensorFlow. Szkolenie przeznaczone również dla pasjonatów, których interesuje temat sztucznej inteligencji

Wymagania. Szkolenie z podstaw R i analizy danych, szkolenie z modelowania, szkolenie z podstaw uczenia maszynowego.

Czas. Lekcje indywidualne:  12 lekcji po 45 minut.  Szkolenia dla grup:  2 dni po 6 godzin.

1. Sieć neuronowa jako uogólnienie regresji

- Czym różni się sieć od regresji?
- Algorytm gradient descent
- Batch, epoka
- TensorFlow, pakiet keras

2. Warstwy

- Warstwa ukryta i neurony
- Funkcja aktywacji
- Jak skonstruować optymalną sieć neuronową?

3. Rozpoznawanie obrazów

- Konwolucja i pooling
- Augmentacja
- Modele wstępnie trenowane
- Analiza błędów