Indywidualne przygotowanie do pracy w data science

Na rynku istnieje wiele szkoleń czy studiów podyplomowych z dziedziny data science. Niestety szansa, że po ich ukończeniu przejdziesz przez cały proces rekrutacyjny, jest niewielka. Szczególnie jeśli brak Ci doświadczenia w statystyce i programowaniu.

Moim celem jest tak Cię przygotować, by w przeciągu pewnego konkretnego czasu zatrudniono Cię w firmie związanej z data science. Ten czas będzie zależał od Twoich dotychczasowych umiejętności i motywacji, by je poszerzyć (spróbujemy go jednak oszacować już na pierwszych spotkaniach). Praca, w którą celujemy, ma być odpowiednia dla Ciebie i dobrze płatna — żeby koszt, jaki poniesiesz na moje lekcje, zwrócił się wraz z pierwszą wypłatą. Jest na to tylko jeden sposób: trzeba nauczyć się DOBRZE analizować dane. Nie tylko kwestii technicznych, bo akurat do tego wystarczą Ci darmowe tutoriale. Natomiast z moją pomocą nauczysz się tłumaczenia pytań biznesowych na statystyczne, detektywistycznego podejścia, tworzenia z wyników analizy danych produktu, który można sprzedać. Takich właśnie umiejętności szuka się obecnie u dobrych analityków.

Jeśli ten wstęp Cię zainteresował, czytaj dalej.

praca w data science

Pomoc w analizach statystycznych, publikacjach i nauce R

Jeśli pracujesz z danymi, to aby opublikować wyniki, potrzebujesz wykonać analizę statystyczną — i to zgodnie ze sztuką. Jednym słowem, mimo że jesteś lekarzem, biologiem czy psychologiem, musisz nagle stać się statystykiem. W praktyce rozwiązuje się to na trzy sposoby. Niektórzy oficjalnie współpracują się ze statystykiem, który jest potem jednym z autorów publikacji. Inni współpracują nieoficjalnie (stąd może Ci się wydawać, że wykonują analizy samemu i tylko Ty masz z nią problem). Trzecie rozwiązanie to wykonanie analizy statystycznej z błędami.

Oferuję Ci dwojaką pomoc. Po pierwsze, wspólnie wykonujemy analizę statystyczną (pomagam w programowaniu i metodologii). Po drugie, tak Cię przygotowuję (w ramach proponowanych lekcji/szkoleń), aby analizy przez Ciebie wykonane były na coraz wyższym poziomie, aż w końcu będą całkowicie pozbawione błędów. Sam pracowałem naukowo, prezentowałem referaty na konferencjach, publikowałem w najwyżej punktowanych czasopismach (Genetics) i użerałem się z recenzentami. Wiem, jak to się robi i z jakimi problemami można się spotkać.

Jeśli brzmi to przekonująco, przejdź tutaj.

analiza do publikacji

Szkolenia z analizy danych, statystyki i uczenia maszynowego

Oferuję szkolenia dla zespołów w firmie lub na uczelni: z programowania w R, analizowania danych, statystyki, uczenia maszynowego i tworzenia aplikacji w Shiny.

Jeśli Twoje doświadczenie ze szkoleniami nie jest najlepsze (niemożliwość przyswojenia tak dużego materiału dla osób bez doświadczenia w temacie), moje podejście jest inne. Szkolenia tak projektuję, by były najbardziej efektywne właśnie dla osób bez wstępnej wiedzy. Mam najwięcej doświadczenia w nauce osób, które nie czują się programistami czy statystykami. Z tego powodu szkolenia są dłuższe, dzień szkoleniowy krótszy oraz nie musimy spotykać się codziennie. Nie da się niczego nauczyć w dwa dni pod rząd po osiem godzin. Oprócz tego największy nacisk kładę NIE na kwestie technicznie, ale odpowiednie podejście do analizy danych czy budowy modelu. Jeśli kierujesz zespołem, wiesz, że z tym jest najwięcej problemu. Na koniec, możemy umówić się na opcjonalne konsultacje po właściwym szkoleniu. Pomogę wtedy z indywidualnymi problemami uczestników. Bo oczywiście w praktyce najtrudniejsze jest zastosowanie tego, czego nauczyło się na szkoleniu, w konkretnym zadaniu.

Jeśli ma to dla Ciebie sens, więcej informacji tutaj.

warsztaty analiza danych r